Bc. Jan Krutina

Funkce:Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství
Umístění:budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 103
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství
E-mail:krutina@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 975
Mobilní telefon: +420 721 638 118