Ing. Vlastimil Kryštof, DiS.

Funkce:Ochrana přírody, Týrání zvířat
Ochrana přírody, památné stromy
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 210
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor životního prostředí -> Vedoucí Odbor životního prostředí -> Ochrana přírody, Týrání zvířat
Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor životního prostředí -> Vedoucí Odbor životního prostředí -> Ochrana přírody, památné stromy
E-mail:krystof@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 951