Hana Hůrková

Funkce:Mzdová účetní
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 102
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor ekonomický -> Vedoucí Odbor ekonomický -> Mzdová účetní
E-mail:hurkova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 916