Ing. Eduard Bubeníček

Funkce:Úsek podpora, vývoj
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro přízemí -> dveře 009
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Oddělení ICT -> Vedoucí Oddělení ICT, Úsek SW -> Úsek podpora, vývoj
E-mail:bubenicek@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 909
Mobilní telefon: +420 732 174 487