Martin Petržílka

Funkce:Úsek Infrastruktura, HW
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro přízemí -> dveře 009
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Oddělení ICT -> Vedoucí Oddělení ICT, Úsek SW -> Úsek Infrastruktura, HW
E-mail:petrzilka@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 909
Mobilní telefon: +420 736 265 867