Bc. Jana Větrovcová, DiS

Funkce:Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností
Úsek sociální péče
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 110
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí Odbor sociálních věcí -> Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností
Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí Odbor sociálních věcí -> Úsek sociální péče
E-mail:vetrovcova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 920
Mobilní telefon: +420 734 259 384
Řeší tyto životní situace: