Petra Daňková, DiS.

Funkce:Občanské průkazy, cestovní doklady
Umístění:budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 105
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor vnitřních věcí -> Vedoucí Odbor vnitřních věcí, matrika manželství -> Občanské průkazy, cestovní doklady
E-mail:dankova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 989
Řeší tyto životní situace: