Bc. Eva Hofmannová

Funkce:Úsek správního řízení - přestupky v dopravě
Umístění:budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vlevo -> dveře 208
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Úsek správního řízení - přestupky v dopravě
E-mail:hofmannova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 977
Mobilní telefon: +420 604 255 398
Řeší tyto životní situace: