Jitka Masopustová

Funkce:Účetní, fakturace
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 106
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor ekonomický -> Vedoucí Odbor ekonomický -> Účetní, fakturace
E-mail:masopustova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 914