Bc. Petr Korbel

Funkce:Úsek sociálně-právní ochrany dětí
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 110
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí Odbor sociálních věcí -> Úsek sociálně-právní ochrany dětí
E-mail:korbel@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 927
Mobilní telefon: +420 734 259 382
Řeší tyto životní situace: