Iva Svobodová

Funkce:Památková péče
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104B
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor školství a památkové péče -> Vedoucí Odbor školství a památkové péče -> Památková péče
E-mail:svobodova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 961
Mobilní telefon: +420 733 353 417
Řeší tyto životní situace: