Jana Trumpichová

Funkce:Finanční účetnictví
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 106
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor ekonomický -> Vedoucí Odbor ekonomický -> Finanční účetnictví
E-mail:trumpichova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 915