Ing. Vojtěch Hlaváček

Funkce:Tajemník městského úřadu
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 2. patro -> dveře 212
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu
E-mail:tajemnik@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 903
Mobilní telefon: +420 734 850 715