Ing. Ivan Janeček

Funkce:Starosta města
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 2. patro -> dveře 210A
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Starosta města
E-mail:janecek@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 901
Mobilní telefon: +420 604 352 348