Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Dělení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Dělení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, dle § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku pro výkon práva myslivosti pro české občany, pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem a pro cizince (zvláštní režim podle jednotlivých států).

Odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) do 1 ha, omezení využívání PUPFL dle § 13, 15, 16, 17, 18 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle § 3 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Převzetí lesních hospodářských osnov (LHO)

Převzetí lesních hospodářských osnov (LHO), dle § 25 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závazné stanovisko OSSL

Závazné stanovisko OSSL k dotčení lesních pozemků a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa, dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o souhlas závazným stanoviskem k vydání územního rozhodnutí jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a dále o souhlas závazným stanoviskem k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load