Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1605

Upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel)

Ve správním řízení dle zákona o přestupcích byl uložen správní trest zákazu činnosti. Po uplynutí poloviny trestu lze správní orgán, který správní trest uložil, požádat o vydání nového rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku správního trestu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává ten, komu byl uložen ve správním řízení správní trest zákaz činnosti. 

Podmínky a postup řešení:

Žádost lze podat po uplynutí poloviny doby výkonu správního trestu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného správního orgánu. Příslušným správním orgán je ten, který vydal rozhodnutí o uložení správního trestu zákazu činnosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Zdeněk Roškot
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vpravo -> dveře 202
  • Bc. Eva Hofmannová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vlevo -> dveře 208

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Platný občanský průkaz. 
 • Pro urychlení vyřízení žádosti předložte doklad o úhradě celé pokuty a aktuální výpis z evidenční karty řidiče (o výpis lze v pracovních dnech požádat na MěÚ Sedlčany).

Formuláře:

 • Žádost je k dispozici na Městském úřadě Sedlčany, Odbor dopravy a silničního hospodářství (Úsek správního řízení - přestupky v dopravě)

Správní a jiné poplatky:

Žádné

Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí je vydáno bezodkladně, popř. do 30 dnů od podání žádosti ( § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb., správní řád)

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Úsek správního řízení - přestupky v dopravě

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Jan Krutina

Datum poslední aktualizace: 29.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load