Na obsah stránky

Aktuality

Město Sedlčany   souhrn 13 okrsků
29.01.2023

Výsledky voleb prezidenta republiky 2023 ve městě Sedlčany - 2. kolo

Výsledky prezidentských voleb 2023 - 2. kolo ve městě Sedlčany (13 okrsků).

Volební účast 71,47%

 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
11.01.2023

Ověřování listin a podpisů - Czech Point

Z technických důvodů neprovádíme, až do odvolání, ověřování listin a podpisů na recepci MěÚ Sedlčany (radnice).
Ověření je možné provést na jakékoli poště.
Děkujeme za pochopení
 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
09.01.2023

Žádost PKO 2023

Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany č. 9/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 
Sazebník k administraci OZV č  9 2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
20.12.2022

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 19. prosince 2022 usnesením č. 23/2022-2026 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odstavce 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 9/2022, kterou se zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 
letakA4 mim opatřeni
14.12.2022

Mimořádná veterinární opatření s celostátní působností z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

 
Veterina
26.01.2023

Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/001854-S ze dne 03.01.2023

Státní veterinární správa nařizuje následující změnu mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2023/001854-S ze dne 03.01.2023, ve znění ze dne 12.01.2023, v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Sedlčany [746533], okres Příbram, ve Středočeském kraji (úprava vymezení ochranného pásma a pásma dozoru).

 
Masopust 2023
25.01.2023

SEDLČANSKÝ MASOPUST

Úterý 21. února 2023
* sraz v 15:00 hodin na zahradě ZUŠ, následuje průvod maškar
* náměstí T. G. Masaryka od 16:00 hodin muzika + občerstvení

 
Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech
23.01.2023

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

 
Výsledky voleb prezidenta ČR 2023 1 kolo   celek
14.01.2023

Výsledky prezidentských voleb 2023 - 1. kolo

Výsledky prezidentských voleb 2023 - 1. kolo ve městě Sedlčany (13 okrsků).

 
Veterina
04.01.2023

Nařízení Státní veterinární správy

mimořádná veterinární opatření:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Sedlčany.

Vyplněné formuláře odevzdávejte na podatelnu MěÚ Sedlčany (náměstí T. G. Masaryka 32, Radnice), nebo do Turistického informačního centra (náměstí T. G. Masaryka 34, modrá budova).

Bližší informace ohledně povinnosti hlášení stavů chovaného ptactva obci podá pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení města Sedlčany, telefon: 724 186 580
 

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load