Na obsah stránky

Aktuality

Program Rosa 2022
17.05.2022

Sedlčanské městské slavnosti ROSA

Sedlčanské městské slavnosti ROSA se letos uskuteční od 17. do 19. června.

 
Elektronická úřední deska
12.05.2022

Elektronická úřední deska

Vážení spoluobčané,
v rámci pokračující elektronizace služeb pro občany a návštěvníky města jsme pořídili elektronickou úřední desku, která je vám k dispozici 24 hodin denně.
Deska je umístěna u vchodu do administrativní budovy MěÚ Sedlčany č.p. 34 (modrá budova).
Můžete si prohlédnout nejen zveřejněné položky úřední desky, ale i webové stránky města Sedlčany, kulturní kalendář, tipy na výlety apod.

 
Oznámení o školení živnostenského úřadu
23.05.2022

Odbor obecní živnostenský úřad, Oddělení registrace uzavřeno

z důvodu školení ve dnech

Středa 25. května 2022
Čtvrtek 26. května 2022
Pátek 27. května 2022

 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
19.05.2022

Závěrečný účet města Sedlčany za rok 2021

Listinná podoba, Důvodová zpráva, Výsledky 12_2021_RO1_7_příjmy, Výsledky 12_2021_RO1_7_výdaje, Přílohy_SR_RO, Přehled dotací, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021 

 
Tarif PID zmeny 2022 slevy Stck 06
13.05.2022

Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022

Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.

 
logo Stredoc kraje
11.05.2022

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného neb

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:

 
IDSK
07.04.2022

Změna tarifu PID od 1. dubna 2022

Od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu PID (v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám cen jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji). Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které jsou nově poloviční oproti plné ceně.

 
Ministerstvo dopravy
28.03.2022

Informace pro dopravce

Informace pro dopravce, kteří po 21.5.2022 budou vykonávat mezinárodní dopravu vozidly s povolenou hmotností v rozmezí od 2,5 tuny až 3,5 tuny.
Informace naleznete na Ministerstvo dopravy ČR - Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022 (mdcr.cz)

 
РИНОК
22.03.2022

СЕДЛЧАНСЬКИЙ РИНОК ДОПОМОГИПРОПОНУЄ - SEDLČANSKÁ TRŽNICE POMOCI NABÍZÍ

Седльчанська міська бібліотека - Městská knihovna Sedlčany

Петркліч - Petrklíč

Фара Седлчани - Fara Sedlčany

 
Nabídka ubytování pro příchozí z Ukrajiny
02.03.2022

Nabídka ubytování pro příchozí z Ukrajiny

Vážení spoluobčané,

dennodenně s velkou obavou sledujeme vojenský konflikt na Ukrajině. Narušení suverenity Ukrajiny nemá a nemůže mít žádné ospravedlnění. Pro lidské utrpení, které Rusko pod vedením Vladimíra Putina na Ukrajině způsobilo, neexistuje žádná omluva.
Toto je válka, která se bezprostředně týká i nás a celé Evropy a je povinností všech demokratických států poskytnout obyvatelům Ukrajiny veškerou možnou pomoc.
Válka sebou nese migrační vlnu, kdy se snaží z Ukrajiny odejít nevinní lidé a s tím souvisí potřeba jejich ubytování. Jedná se převážně o ty nejzranitelnější, tj. matky s dětmi a starší občany.

 

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load