Na obsah stránky

Aktuality

ts logo
30.12.2022

Harmonogram svozu TKO + BIO pro rok 2023

Harmonogramy svozu tuhého komunálního odpadu a bio odpadu v roce 2023

 
MU SEDLCANY ZNAK SAMOSTATNY BARVA
23.12.2022

PROGRAM MĚSTA SEDLČANY NA PODPORU KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZPOČTOVÉM OBDOBÍ 2023

Podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady města Sedlčany byl sestaven tento Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2023 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“.

 
Ocenění úspěšných reprezentantů města Sedlčany v oblasti sportu 2022
08.12.2022

Ocenění úspěšných reprezentantů města Sedlčany v oblasti sportu 2022

Ve středu 7. prosince proběhlo v Kulturním domě Josefa Suka slavnostní Ocenění úspěšných reprezentantů města Sedlčany v oblasti sportu za rok 2022.

 
OS v Příbrami
02.12.2022

Přísedící u Okresního soudu v Příbrami

Okresní soud v Příbrami hledá, vzhledem k nedostatku přísedících, nové kandidáty na tuto pozici.

Podmínkou je trvalé bydliště v obci.

Zájemnci o výkon této funkce se mohou hlásit na sekretariátu MěÚ Sedlčany, tel. 318 822 742

 
Elektronické podání žádosti o výměnu řidičského průkazu
30.11.2022

Elektronické podání žádosti o výměnu řidičského průkazu

Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu dopravy (https://www.portaldopravy.cz/) nebo Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku), dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 200 Kč).

Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 700 Kč).

 
Výsadba stromů do Aleje Tomáše Hellera
28.11.2022

Výsadba stromů do Aleje Tomáše Hellera

V sobotu 26. listopadu 2022 proběhla výsadba dalších stromů do Aleje Tomáše Hellera. V 10 hodin se na místě sešla skupina dobrovolníků, aby zde vysázela 13 stromků třešně ptačí. Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.

 
PID 556
24.10.2022

Výluka PID 556

od 24.10.2022 dochází k uzavírce komunikace III/12138 mezi Dědkovem a Křenovičkami.

V souvislosti s tímto omezením dochází k následujícím změnám vedení autobusové dopravy:

 
Dokončená komunikace v Solopyskách
12.10.2022

Dokončená komunikace v Solopyskách

ve středu 12. října byla převzata od zhotovitele dokončená stavba komunikace v Solopyskách.

 
Zastřešení zázemí sportoviště s umělým trávníkem ve Zberazské ulici v Sedlčanech
11.10.2022

Zastřešení zázemí sportoviště s umělým trávníkem ve Zberazské ulici v Sedlčanech

V pondělí 10. října byl vydán kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby zastřešení zázemí sportoviště s umělým trávníkem ve Zberazské ulici v Sedlčanech.
Stavba byla zahájena na základě nabytí právní moci společného povolení dne 12. července 2022. 
Zhotovitel Dřevokomplet B+H, s.r.o. zrealizoval dílo v termínu do 26. září.

 
Minigolf Sedlčany
06.10.2022

Minigolf v Sedlčanech

v minulém týdnu jsme od zhotovitele převzali dokončené dráhy k hřišti s minigolfem.
 

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load