Na obsah stránky

Mapa webu

Město Sedlčany - Úvodní strana
 Město Sedlčany
  Zastupitelstvo města
   Členové zastupitelstva
   Jednací řád
   Oznámení o veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
   Anonymizované zápisy 2014 - 2018
    Anonymizované zápisy 2018
    Anonymizované zápisy 2017
    Anonymizované zápisy 2016
   Anonymizované zápisy 2018 - 2022
    Anonymizované zápisy 2022
    Anonymizované zápisy 2021
    Anonymizované zápisy 2020
    Anonymizované zápisy 2019
    Anonymizované zápisy 2018
   Anonymizované zápisy 2022 - 2026
    Anonymizované zápisy 2023
    Anonymizované zápisy 2022
   Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2014 - 2018
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2018
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2017
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2016
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2015
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2014
   Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2018 - 2022
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2022
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2021
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2020
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2019
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2018
   Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2022 - 2026
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2023
    Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních Zastupitelstva města Sedlčany 2022
  Rada města
   Program zasedání rady
   Seznam členů Rady města
   Jednací řád Rady města
   Anonymizované zápisy 2014 - 2018
    Anonymizované zápisy 2018
    Anonymizované zápisy 2017
   Anonymizované zápisy 2018 - 2022
    Anonymizované zápisy 2022
    Anonymizované zápisy 2021
    Anonymizované zápisy 2020
    Anonymizované zápisy 2019
    Anonymizované zápisy 2018
   Anonymizované zápisy 2022 - 2026
    Anonymizované zápisy 2023
    Anonymizované zápisy 2022
   Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2014 - 2018
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2018
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2017
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2016
   Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2018- 2022
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2022
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2021
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2020
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2019
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2018
   Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2022- 2026
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2023
    Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany 2022
  Výbory, komise, zvláštní orgány
   Komise Rady města
   Výbory Zastupitelstva města
   Zvláštní orgány města
   Seznam členů povodňové komise města Sedlčany a ORP Sedlčany
  Rozpočet města
   Návrh rozpočtu na rok 2023 a Střednědobého výhledu na rok 2024-2025 - Příspěvkové organizace
   Návrh rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu na rok 2023-2024 - Příspěvkové organizace
   Návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobého výhledu na rok 2022-2023 - Příspěvkové organizace
  Rozklikávací rozpočet města
  Participativní rozpočet města Sedlčany 2023 - Nápady pro Sedlčany
  Nařízení, vyhlášky a předpisy
   Vyhlášky
   Nařízení
   Předpisy
  Zdravotnictví a sociální služby
   Lékárny
   Dům s pečovatelskou službou
   Pečovatelská služba
   Domov Sedlčany
   Nemocnice Sedlčany
   Veterinární ordinace
  Pečovatelská služba Sedlčany
  Sociální služby
   Sociální a návazné služby v regionu Sedlčanska
   Bydlení
   Nemoc, zdravotní a mentální postižení
   Obtížné životní situace (dluhy, ztráta zaměstnání, nezaměstnanost, odchod z výkonu trestu)
   Rodina - děti, mezilidské vztahy
   Rodina - stáří, umírání
   Závislosti, drogy, alkohol
   Pečovat a žít doma je normální
   Naše videa Vám poradí, jak zvládat péči o své blízké v domácím prostředí
   Nadace
  Školy a školská zařízení
  Městská policie
  Prevence kriminality a protidrogová prevence
   Aktuality
    KyberGuru
    Jak si užít festival bez zbytečných karambolů
    VOLNOČASUJ - Festival volnočasových aktivit
    E-BEZPEČÍ: STREAM AKADEMIE
    Kurz sebeobrany pro ženy 3. termín
    CO DĚLAT PŘI NÁLEZU POUŽITÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY?
    Den bezpečnějšího internetu 2023
    Kurz sebeobrany pro ženy 2. termín
    Kurz sebeobrany pro ženy
    Lepší je být na Vánoce v objetí než se stát vánoční obětí!
    Kurz sebeobrany
    KYBERTEST
    Volnočasuj, festival volnočasových aktivit
    KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
    MÍT DOMOV
    PREVENTIVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE \"VIDITELNOST\"
    Testování veřejnosti na infekční onemocnění v Sedlčanech
    DEN ZDRAVÍ: VÝŽIVA - POHYB - PREVENCE
    Prevence v kyber!
    DĚTI A KULT KRÁSY V ONLINE SVĚTĚ
    Evropský den proti vloupání 2022
    BEZPEČNÝ DEN
    Pojďme společně vylepšit hřiště pro naše děti
    DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
    SUCHÝ ÚNOR – PŘIDEJTE SE!
    KAMPAŇ SIGNÁL POMOCI
    BUBNOVAČKA 2021 - TICHO DĚTI PŘED NÁSILÍM NEOCHRÁNÍ!
    PREVENTIVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE \"VIDITELNOST\"
    Poznáte útok na váš bankovní účet?
    Autobusový terminál
    Jak zajistit kolo proti krádeži?
    Soutěž „Slepá místa“ o inteligentní kamerové zabezpečení
    HURÁ PRÁZDNINY
    Evropský den proti vloupání
    ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden
    #BUĎSAFE: Nebezpečí na železnici
    ONLINE STUDIE O DROGÁCH – DOTAZNÍK
    DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST DĚTÍ
    KURZ ZÁKLADŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU
    STUDENTSKÁ SOUTĚŽ DRUGS & FORENSICS BULLETIN
    DEN OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ
    SUCHEJ ÚNOR – PROČ HO ZKUSIT?
    DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
    Silvestr
    Zatoulaná zvířátka
    Roušky
    Bezdomovec
    Pátrání po osobách
    Facebook Městské policie Sedlčany
   Mapa kriminality a nehodovosti
    Policie ČR - rok 2023
    Policie ČR - rok 2022
    Policie ČR - rok 2021
    Policie ČR - rok 2020
    Městská police Sedlčany - rok 2020
   Informace, rady a návody
   Prevence
    Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020–2022
    Prevence 2021
    Prevence 2020
   Kontakty a dotazy
  Hasičský Sbor Města Sedlčany
  O městě více
   Historické osobnosti
    Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan
    Jan Josef Václav hrabě RADECKÝ z Radče
    Josef Suk
   Osobnosti města
   Čestná občanství
    Baron Jan Mladota
    Maurice Boscavert
    Profesor Miroslav Plavec
    Josef Suk
   Partnerská města
    Město Taverny, Francie
    okres Wagrowiec, Polsko
    Návštěva z Islandu
   Husitská města
   Z historie
   Spolky
  Seznam místních ulic
  Katalog firem
  Fotogalerie
   Rozsvěcení vánočního stromku + Pokus o rekord (vločka) 2019
   Slavnostní otevření autobusového terminálu
   Mix fotografií 2019
   Tipy na výlet
   Městské slavnosti Rosa 2019
   Město a okolí
   Den otevřených dveří HZS Sedlčany
   Odhalení pamětní desky Josefa Balabána
   Návštěva francouzského partnerského města Taverny 2017
   Masopust 2017
   Návštěva francouzské delegace z Taverny v čase adventním
   Oslavy 250. výročí maršála Radeckého
   Rosa 2016
   Den otevřených dveří HZS Sedlčany
   Křest knihy Tenkrát v Sedlčanech
  Média
  Městské symboly
  Městské slavnosti ROSA
  Hlášení rozhlasu
  Varovný systém
   Povodňový plán města Sedlčany
  Výběrová řízení
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Vedoucí organizační složky města Sedlčany - Správy budov a zařízení
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí - náhradní rodinná péče
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent pro silniční a městskou dopravu
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí/pracovník Odboru sociálních věcí
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - referent Odboru sociálních věcí - kolizní opatrovník
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - právník Útvaru vedení města pro oblast přestupkového řízení
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí - Úsek sociální péče
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent(ka) životního prostředí (Úsek vodního hospodářství)
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí - Úsek sociální péče
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí - Úsek sociální péče
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí - Úsek sociální péče
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí - Výkon kurátora pro děti a dorost
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent pro silniční a městskou dopravu
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent pro pozemní komunikace ODSH
   NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - strážník Městské policie Sedlčany
  Publikační činnost
   Tiskoviny
   Turistické letáky
   Pohledy
   Městský zpravodaj Radnice
  Odstávky ČEZ
  Volby
   Volba prezidenta republiky 2023
  Pomoc Ukrajině
   Novela zákona \"Lex Ukrajina\"
   DŮLEŽITÁ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
   СЕДЛЧАНСЬКИЙ РИНОК ДОПОМОГИПРОПОНУЄ - SEDLČANSKÁ TRŽNICE POMOCI NABÍZÍ
   Varování před podvodníky a s kontakty na pomocné linky - Попередження шахраїв
   Povinná registrace na cizinecké policii
   Sbírka pro Ukrajinu - Městská knihovna Sedlčany
   Další podmínky
   Pokyny pro případ nutné ochrany
   Veřejné sbírky na pomoc Ukrajině
   Vyjádření starosty města Sedlčany k aktuální situaci na Ukrajině
   Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území České republiky
   Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny
  Ceníky
   Ceník za výlep plakátů
  Investiční akce města Sedlčany 2023
   Oprava stropu SDH Třebnice
   Zrekonstruovaný byt v č.p. 674
   Vzduchotechnika s rekuperací ve varně a zázemí kuchyně při 2. ZŠ Propojení
 Městský úřad a samospráva
  Městský úřad
   Základní informace a kontakty MěÚ Sedlčany
   Telefonní seznam
   Úřední deska
   Formuláře
    Formuláře všeobecné
    Odbor majetku
    Odbor životního prostředí
    Odbor dopravy a silničního hospodářství
    Odbor výstavby a územního plánování
    Odbor školství a památkové péče
    Odbor vnitřních věcí
    Odbor sociálních věcí
    Odbor ekonomický
    Odbor obecní živnostenský úřad
   Ztráty a nálezy
    Nálezy - 2023
    Nálezy - 2022
    Nálezy - 2021
    Nálezy - 2020
    Nálezy - 2019
    Ztráty a nálezy dle NOZ
  Odbory a oddělení
   Odbor dopravy a silničního hospodářství
    Úsek registru vozidel
    Úsek řidičů a řidičských průkazů
    Úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad
    Úsek správního řízení - přestupky v dopravě
   Zkušební komisař
   Odbor ekonomický
   Odbor investic
   Odbor krizového řízení
    Koronavir SARS-CoV-2
    USNESENÍ Bezpečnostní rady Středočeského kraje BRSČK46/03/2020 ze dne 3. března 2020
    Parkujte ohleduplně!
    Informace od Státní veterinární správy - Africký mor prasat
    Informace pro občany o Ptačí chřipce
    Pracovní doba ve spisovně MěÚ Sedlčany
    Cvičení KŠ ORP Sedlčany
    Jak správně stavět protipovodňové hráze z pytlů
   Odbor majetku
    Ceník Věcných břemen
    Pravidla pro prodej bytů ve vlastnictví Města Sedlčany neobsazených nájemcem
    Ceník pozemků v majetku Města Sedlčany
    Informace o prodeji městských bytů
    Pravidla pro umisťování občanů do domů s peč. službou v Sedlčanech
   Odbor školství a památkové péče
    Školství
    Památková péče
   Odbor sociálních věcí
    Úsek sociální péče
    Úsek sociálně-právní ochrany dětí
    Úsek samosprávních a jiných činností
   Odbor vnitřních věcí
    Evidence obyvatel
    Matrika
    Osobní doklady OP, CD
    Ověřování podpisů a vidimace listin
    Svatby 2024
    Svatby 2023
    Svatba - formuláře
    Svatební obřady
    Vítání dětí
   Odbor výstavby a územního plánování
    Aktuality
     ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA SEDLČANY
    Portál územního plánování
     Územní plány obcí ve správním obvodu ORP Sedlčany
     Územní plán města Sedlčany
      Návrh Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany pro veřejné projednání
      Platný územní plán Města Sedlčany
      Změna č. 1 Územního plánu Sedlčany + úplné znění Územního plánu po Změně č. 1 ÚP
     Územně analytické podklady ORP Sedlčany (4.Aktualizace) + Návrh 5. Aktualizace ÚAP ORP Sedlčany
    Formuláře
    Adresy dotčených orgánů
   Odbor životního prostředí
    Ochrana přírody a krajiny
    Rybářství
    Myslivost
    Zemědělství
    Ochrana ovzduší
    Vodní hospodářství
    Odpadové hospodářství
    Lesní hospodářství
    Koordinované stanovisko MěÚ Sedlčany a Souhrnné stanovisko OŽP
   Odbor obecní živnostenský úřad
   Oddělení ICT
  Povinné informace
   Informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.
    Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
   Veřejnoprávní smlouvy
   Registr oznámení veřejných funkcionářů
   Elektronická podatelna
   GDPR
    Pověřenec
    Informace o cookies
    Politika ochrany osobních údajů
  Veřejné zakázky
  Sazebník úhrad
  Czech point
  Potřebuji vyřídit
  Zřizované organizace
   Příspěvkové organizace
   Obchodní organizace
   Organizační složky (bez právní subjektivity)
  Grafický manuál znaku města Sedlčany
  Plán rozvoje sportu města Sedlčany
  Mikroregion Sedlčansko
  Další úřady
 Kultura, sport
  Kulturní dům Josefa Suka
  Městská knihovna Sedlčany
  Městské muzeum Sedlčany
  Kino Sedlčany
  Městské stadiony a sportoviště
  Spolky
  Kam si jít zasportovat
  Seznam hřišť a sportovních zařízení
 Turistika
  Turistické informační centrum
  Zajímavosti města Sedlčany
  Prohlídkový okruh městem Sedlčany
  Turistické cíle Sedlčany a okolí
   Muzea a skanzeny
   Zámky
   Památkové objekty
   Technické památky
   Židovské památky
   Rozhledny
   Přírodní zajímavosti, chráněná území, naučné stezky a křížové cesty
   Zábava
  Výletní trasy
   Výletní trasa - PO STOPÁCH SIDONIE NÁDHERNÉ
   Výletní trasa - SUKOVÝM KRAJEM PODÉL POTOKA MASTNÍKA AŽ K SOUTOKU V VLTAVOU
   Výletní trasa - ZA PRČICKÝM ŠKRPÁLEM
   Výletní trasa - KE SLAPSKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽI KRAJEM JAKUBA KRČÍNA
   Výletní trasa - K ORLICKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽI KRAJEM KAMENŮ
  Cykloturistika
   Cyklotrasy
   Greenway Praha - Vídeň
   Cyklotoulky
   Brdský cyklobus
  Naučné stezky na Sedlčansku
   Naučné stezky Sedlčanska
  Ubytování v Sedlčanech
  Ubytování na Sedlčansku
  Ubytovací zařízení města
   Městské ubytovny - cyklisté vítáni
   Častoboř - rekreační zařízení
  Stravování v Sedlčanech
  Virtuální prohlídky
   Turistické informační centrum Sedlčany
   Letecký pohled na Sedlčany
  Stravování na Sedlčansku
  Toulava
  Letní dětské tábory
  Koupání, rybaření, vodní přeprava
   Koupání
   Rybaření
   Lodní doprava Orlík, Slapy

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load