Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Veřejné sbírka

Předmětem je krajským úřadem osvědčená veřejná sbírka. Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba.
Městský úřad Sedlčany veřejné sbírky neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O zapečetění, otevření a přepočítání pokladničky při příležitosti konání veřejné sbírky je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.

Podmínky a postup řešení:

Právnická osoba, která hodlá uskutečnit sbírku na území hlavního města, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu, a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky umístěny. Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů (městských částí), právnická osoba ji viditelně opatří nápisem "putovní pokladnička"; pečetí ji obecní úřad (městská část), v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity. Pokladničky nutno zabezpečit proti odcizení.
 • Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila, v případě "putovních pokladniček" úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Otevření pokladničky musí být přítomen oprávněný zástupce právnické osoby a zaměstnanec úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 1. budova MěÚ Sedlčany – radnice, Náměstí T. G. Masaryka č.p. 32 Tel. ústředna pro radnici čp. 32 a čp. 34: 318 822 582, 318 822 682, 318 820 365,
  318 821 061, 318 822 742, 318 821 050 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
  • Markéta Dohnalová
   budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 2. patro -> dveře 210
  • Alena Caltová
   budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 2. patro -> dveře 210

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o oznámení konání veřejné sbírky, vydané Krajským úřadem
 • pokladničky

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších změn a doplňků

Datum poslední aktualizace: 11.3.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load