Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) do 1 ha, omezení využívání PUPFL dle § 13, 15, 16, 17, 18 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku nebo ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, státní správa lesů, Náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, (modrá budova)
  • Ing. Marie Kotalíková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216
  • Petr Vondráček, DiS.
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněný formulář žádosti - řádné zdůvodnění
 • u pozemků s rozlohou nad 300 m2 územní souhlas příslušného stavebního úřadu
 • u pozemku s rozlohou nad 1000 m2 územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
 • doklad prokazující vlastnictví pozemku  (výpis z katastru nemovitostí, kopie kupní smlouvy)
 • snímek katastrální mapy, případně geometrický plán
 • v případě zastupování plnou moc
 • vyjádření vlastníka pozemku
 • vyjádření odborného lesního hospodáře
 • výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a předpoklad zvýšených provozních nákladů
 • výpočet poplatku za odnětí
 • případně návrh plánu rekuptivace

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

 • Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním ani jiným poplatkem
 • Zpoplatněno je odnětí PUPFL dle § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Instrukce k platbě budou uvedeny v rozhodnutí – předepsaný poplatek se hradí na účet Celního úřadu

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vydání rozhodnutí stanoví § 71  odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Případní spoluvlastníci pozemku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Vzhledem k požadavku předložení žádosti s povinnými doklady nelze využít elektronické služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load