Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku pro výkon práva myslivosti pro české občany, pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem a pro cizince (zvláštní režim podle jednotlivých států).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o vydání loveckého lístku - občan České republiky, žák a posluchač odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem, kteří mají trvalý pobyt na území správního obvodu ORP Sedlčany a cizinec.

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením vyplněného formuláře Žádost o vydání loveckého lístku v listinné podobě s povinnými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, státní správa myslivosti, Náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, (modrá budova, 2. patro.)
  • Ing. Marie Kotalíková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216
  • Petr Vondráček, DiS.
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz
 • doklad o složení myslivecké zkoušky (u cizinců platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, jejímž občanem je žadatel)
 • doklad o sjednaném pojištění žadatele podle § 48 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, případně předchozí lovecký lístek
 • Doklad k ověření bezúhonnosti žadatele - výpis z evidence Rejstříků trestů, si vyžádá orgán státní správy myslivosti dálkovým přístupem

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky se vyměřují podle délky platnosti loveckého lístku pro české občany i cizince

 • na 1 den za 30 Kč, na 5 dní za 50 Kč, na 30 dní za 70 Kč, na 6 měsíců za 100 Kč, na 1 rok za 150 Kč a pro české občany i na dobu neurčitou za 1 000 Kč
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem s platností na 1 školní nebo akademický rok za 75 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Většinou se žádost vyřizuje obratem. Lhůty se však řídí zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v § 71 odst. 3, do 30 dnů od zahájení řízení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vyplnění formuláře žádosti, platba správního poplatku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Vzhledem k požadavku předložení žádosti s povinnými doklady nelze využít elektronické služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 26.2.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load