Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis ze živnostenského rejstříku právní úprava: § 60 odst. 4 a 5 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě:
a) podnikateli, kterého se týká, výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3
b) úplný výpis
c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv, ale údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku budou osobám poskytnuty dle § 60 odst. 4 ŽZ.

Podmínky a postup řešení:

Pro řešení této situace je podmínkou pouze písemná žádost o pořízení výpisu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • osobním doručením písemné žádosti nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 • poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 • elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 • prostřednictvím CzechPointu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany
  Odbor obecní živnostenský úřad
  oddělení registrace
  Úřední hodiny PO., STŘ.: 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT.: 8.00 hod. - 15.00 hod.

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti žadatele. 
Informace o podnikateli, o kterém má být pořízen výpis, tedy jméno a příjmení a další identifikační údaj, např. sídlo, předmět podnikání, adresa, identifikační číslo, případně jiné.

Formuláře:

 • na Městském úřadu, Odbor obecní živnostenský úřad

Správní a jiné poplatky:

Ve smyslu položky 24 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za vydání úplného nebo částečného výpis z živnostenského rejstříku poplatek ve výši 20 Kč za každou i započtou stránku.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty běží dle správního řádu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load