Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pokračování v provozování živnosti právní úprava: § 31 odst. 12 zákona č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle § 31 odst. 11 živnostenského zákona, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Je-li podnikatel:

 1. fyzická osoba - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci
 2. právnická osoba - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

Pokračování v provozování živnosti je vždy na úvaze podnikatele.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemného podání živnostenskému úřadu:

 1. Osobně nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 2. Poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 3. Elektronicky, prostřednictvím Elektronické podatelny ŽR na  https://www.rzp.cz/elpod.html
 4. Elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 5. Prostřednictvím CzechPointu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor obecní živnostenský úřad
  oddělení registrace
  Úřední hodiny: PO., STŘ. : 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT. : 8.00 hod. – 15.00 hod.

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Vyznačení pokračování provozování živnosti do příslušného živnostenského rejstříku provede živnostenský úřad ve lhůtě do 5 - ti pracovních dnů od oznámení. O provedeném zápise je podnikatel vyrozuměn

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load