Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně právní úprava: § 17 odst. 3 zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu předem. V případě uzavření provozovny je povinen sdělit, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. To neplatí v případě mobilní provozovny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel:

 1. fyzická osoba - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci
 2. právnická osoba - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

 • Podmínkou je existence provozovny a úmysl podnikatele zahájit nebo ukončit provoz živnosti v daném prostoru. 
 • Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. 
 • Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn. 
 • Povinnost ohlašovat zahájení provozování živnosti v provozovně nemá podnikatel v případě, že se jedná o mobilní provozovnu (je přemístitelná a není na jednom místě po dobu delší než 3 měsíce). V případě volné živnosti je provozovna „vázána“ na obor činnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemného podání živnostenskému úřadu:

 • Osobně nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 • Poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 • Elektronicky, prostřednictvím Elektronické podatelny ŽR na https://www.rzp.cz/elpod.html
 • Elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 • Prostřednictvím CzechPointu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor obecní Živnostenský úřad
  oddělení registrace
  Úřední hodiny PO., STŘ. : 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT. : 8.00 hod. – 15.00 hod.


  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Zápis provozovny do živnostenského rejstříku musí být proveden do 5 - ti pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámení učiněno. O zápisu provozovny je podnikatel vyrozuměn.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load