Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon z hlediska posouzení vyvolané změny v území

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo osoba pověřená na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Závazné stanovisko není potřeba pro stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Žádost
  • Projektová dokumentace

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

30 dní od předání kompletních podkladů.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load