Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7)

Základní podmínkou je vlastnictví průkazu ZTP, ZTP/P.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel průkazu ZTP/P nebo ZTP s výjimkou praktické nebo úplné hluchoty, zákonný zástupce nebo opatrovník, zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně podáním žádosti nebo v zastoupení na základě plné moci.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, Úsek sociální péče, v pracovních dnech, v úředních hodinách, po předchozí domluvě i jindy v pracovní době Úřadu. Odpovědný pracovník: Tereza Trnobranská, DiS.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografie o rozměrech 45 mm x 35 mm, průkaz totožnosti, dále v případě ukončení platnosti stávající speciální označení č. O7, nebo v případě odcizení protokol Policie ČR.

Formuláře:

  • Formulář plné moci je k dispozici u odpovědné osoby.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Na počkání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou předepsány.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 27.3.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load