Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, případně jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává fyzická, případně právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se uplatňuje na obecním nebo městském úřadu – místní příslušnost se řídí správním řádem. Je možné využít formulář žádosti – k dispozici na webu města Sedlčany.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Uplatněním písemné žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, Úsek sociální péče, v pracovních dnech, v úředních hodinách, po dohodě i v rámci pracovní doby Úřadu. Odpovědný pracovník: Mgr. Věra Skálová.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, potvrzení lékaře, rozhodnutí o přiznání důchodu oprávněného příjemce důchodu.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Osoba oprávněného příjemce důchodu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálních zabezpečení; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 27.3.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load