Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pomoc v případě výskytu problému s alkoholem, drogou, patologickým hráčstvím

Nepříznivá životní situace občanů závislých na alkoholu a jiných omamných a psychotropních látkách, hracích automatech či ohrožených jinými závislostmi a jejich rodin a blízkých.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba závislá na alkoholu a jiných omamných a psychotropních látkách; osoba závislá na hracích automatech; osoba ohrožená jinými závislostmi; osoba, jejíž rodinný příslušník či blízká osoba je ohrožena závislostí na alkoholu a jiných omamných psychotropních látkách, hracích automatech či je ohrožena jinými závislostmi; osoba žijící nedůstojným způsobem života; osoba, která se nachází v nepříznivé životní situaci; osoba, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy činností jiné osoby; osoba, která upozorňuje na nepříznivou životní situaci jiné osoby; osoba, která upozorňuje na možnou trestnou činnost

Podmínky a postup řešení:

Kontaktovat odborné pracoviště – k poradenství Úřady obcí s rozšířenou působnosti, k terapii adiktologické nebo psychologické služby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Telefonicky, písemně nebo osobně kontaktovat odborné pracoviště nebo požádat o radu příslušného protidrogového koordinátora.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Město Sedlčany – Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany. Odpovědný pracovník: Ludmila Farová, manažer prevence, protidrogový koordinátor.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné průkazy a doklady nejsou nutné.

Formuláře:

  • Žádné formuláře nejsou nutné.

Správní a jiné poplatky:

V případě základního poradenství se žádné poplatky nehradí.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou dané, poradenství je poskytováno okamžitě, další řešení situace se odvíjí od potřeby a případných kapacitních možností odborných pracovišť.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • V případě dohody rodinní příslušníci či osoby blízké.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti nejsou požadovány.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 2.6.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load