Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nebezpečí ohrožení sociálním vyloučením

Občané nebo rodiny s dětmi, kteří se ocitli v hmotné nouzi po ztrátě zaměstnání, případně v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Dále osoby žijící bez důstojného bydlení a ohrožené sociálním vyloučením v důsledku rizikového způsobu života. Osoby ohrožené materiálními problémy a předlužeností.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, který potřebuje základní sociální poradenství, případně dále odborné sociální poradenství.

Podmínky a postup řešení:

Prvotní osobní jednání klienta se sociálním pracovníkem, sociální šetření a vypracování postupu pro změnu životní situace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Telefonické, písemné, mailové nebo osobní kontaktování sociálního pracovníka.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, Odbor sociálních věcí, Úsek sociální péče. Odpovědní pracovníci: Mgr. Iva Kohoutková; Bc. Jana Trmalová, DiS.; Tereza Trnobranská, DiS.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti, nejlépe občanský průkaz, v případě žádosti o základní sociální poradenství lze i bez dokladu.

Formuláře:

  • Žádné formuláře nejsou nutné.

Správní a jiné poplatky:

V souladu s platnou legislativou je služba poskytována zdarma.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou dané, poradenství je poskytnuto okamžitě, ostatní vyřizování záleží na konkrétní dané situaci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Po dohodě s klientem se může jednat o další rodinné příslušníky a příslušné zainteresované nebo pomáhají organizace a instituce.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Spolupráce s klientem je založena na dobrovolnosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 110/2006 Sb. o existenčním a životním minimu; Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 27.3.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load