Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1555

Určení otcovství k nenarozenému, příp. narozenému dítěti

Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18ti let, obrátí se na příslušný soud

Podmínky a postup řešení:

Rodiče dítěte mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku narození a učinit souhlasné prohlášení o svém otcovství k dosud nenarozenému dítěti nebo se mohou dostavit až po jeho narození

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva na matrice narození

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

K nenarozenému dítěti kdekoliv, k narozenému dítěti lze určit otcovství také kdekoliv, pokud byl již vystaven rodný list dítěte (předkládá se při určení otcovství)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod
 • matrika narození:
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • zástup:
 • zástup:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:

 • oba občanské průkazy
 • oba rodné listy
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela
 • matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
 • cizinci: rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie), přeložené do českého jazyka, příp. opatřené vyšším ověřením; pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

Pokud se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:

 • oba občanské průkazy
 • oba rodné listy
 • rodný list dítěte, pokud byl již vystaven
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela
 • matka cizinka potvrzení o stavu z domovského státu
 • cizinci: rodný list dítěte, rodné listy rodičů přeložené do českého jazyka, příp. vyšší ověření, pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

Aby mohlo být v obou případech otcovství určeno, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout 300 dní.

Formuláře:

 • Prohlášení o určení otcovství vyplní matrikář za přítomnosti rodičů dítěte

Správní a jiné poplatky:

Sepsání prohlášení ani vystavení nového rodného listu nepodléhá správnímu poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Ihned v případě, že jsou předloženy požadované doklady

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. et Bc. Milena Barešová

Datum poslední aktualizace: 11.9.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load