Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Narození – vystavení rodného listu

Narození – vystavení rodného listu narozeného dítěte

Podmínky a postup řešení:

Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od poskytovatele zdravotních služeb, lékaře, jednoho z rodičů, vystaví do 30 dnů rodný list dítěte a zašle na adresu, která je uvedena v přiloženém dotazníku; rodný list zašle přímo rodičům pouze v případě, že má k dispozici potřebné doklady, tj.

 • oddací list rodičů
 • u svobodné matky rodný list případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti
 • u rozvedené matky je nutné předložit kromě rodného listu pravomocný rozsudek o rozvodu
 • u ovdovělé matky rodný list a úmrtní list manžela
 • u cizinky potvrzení o stavu, vydané domovským státem
 • dohoda o jméně /jménech/ dítěte podepsaná od obou rodičů.

V případě nejasností doporučujeme telefonickou konzultaci.

Pokud se dítě narodí mimo zdravotnické zařízení, a nebyla-li jeho matce ani následně poskytnuta zdravotní péče, provede se zápis narození na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení. O tomto sepíše matrikář s oznamovatelem zápis. Oznamovatel je povinen prokázat svou totožnost a dále předložit veškeré doklady, které jsou požadovány při narození dítěte ve zdravotnickém zařízení + další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, které je porodila. Oznámení o narození je nutno učinit nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Matka učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna prohlášení učinit.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě, že matrika nebude mít potřebné doklady nebo údaje nutné pro zápis do matriky a vystavení rodného listu, rodiče se osobně dostaví na matriční úřad

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • matrika narození
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • zástup:
 • zástup:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při osobní návštěvě je vždy nutné předložit platný OP /cestovní doklad/, popřípadě požadované doklady, které nebyly předloženy v porodnici.

Správní a jiné poplatky:

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku. Každý další výpis /duplikát/ podléhá správnímu poplatku 100,-Kč, který se vybírá v hotovosti přímo na matrice

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení Hlášení o narození od zdravotnického zařízení, popř. od ústního oznámení, pokud se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 11.9.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load