Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání cestovního pasu

Cestování do zahraničí - biometrický pas. K cestě do zahraničí je třeba cestovní pas s biometrickými údaji (dále jen cestovní pas), který může vlastnit každý občan. Po státech Evropské unie může cestovat osoba, která vlastní občanský průkaz se strojově čitelnou zónou nebo s biometrickými údaji. Občanský průkaz může od 1.1.2012 mít i občan mladší 15 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let (do doby zletilosti tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem nebo se zákonný zástupce dostaví osobně spolu s žadatelem). 

Za občana do 15 let podá žádost zákonný zástupce společně s občanem. 

Převzetí cestovního pasu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele je možné z důvodu zvláštního zřetele hodného, tzn. ve výjimečných případech.

Podmínky a postup řešení:

Splnit veškeré zákonné náležitosti požadované při podávání žádosti o cestovní pas dle zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 6 pracovních dnů) nelze podat u zastupitelského úřadu.
Vyhotovený cestovní doklad musí převzít osobně občan, kterému se doklad vydává, u dítěte do 15 let vyzvedne cestovní doklad pouze zákonný zástupce, který zároveň předloží svůj doklad totožnosti, který je veřejnou listinou, a rodný list dítěte.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 314 002 990, 314 002 991, 314 002 989 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • uhradit správní poplatek za vydání cestovního pasu
 • odevzdat dříve vydaný cestovní doklad
 • platný občanský průkaz
 • rodný list (do 18ti let věku)
 • osvědčení o státním občanství při vydání prvního cestovního pasu předložíte jen v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

Od 1.7.2011 již nelze zapsat děti do cestovního dokladu rodičů.

Ke dni 26.6.2012 pozbývá platnosti zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče.

Od 1.1.2012 již do cestovního pasu držitele nelze zapsat titul (zrušeno zákonem č. 424/2010 Sb.).

Formuláře:

 • Formulář se již nevyplňuje. Žádost se vytiskne elektronicky po pořízení fotografie občana a sejmutí otisků.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů od 1.7.2018:

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji "E-PAS":

a) Vydání cestovního pasu Kč 600

 • občanům mladším 15 let Kč 100

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 6 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 4 000 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 1 500 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 3 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 2 000 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 3 000

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 1 000

d) Převzetí cestovního pasu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100

Rychlost vyhotovení pasu vydávající úřad neovlivní, neboť jeho zhotovitelem je Státní tiskárna cenin, a.s.

Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou a to při podání žádosti na pokladně.

Lhůty pro vyřízení:

Zákonná lhůta pro vyřízení "E-Pasu" je do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • V případě občanů mladších 18 let, jejich zákonný zástupce.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 28.7.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load