Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání cestovního pasu

Cestování do zahraničí - biometrický pas. K cestě do zahraničí je třeba cestovní pas s biometrickými údaji (dále jen cestovní pas), který může vlastnit každý občan. Po státech Evropské unie může cestovat osoba, která vlastní občanský průkaz se strojově čitelnou zónou (poslední verze OP). Občanský průkaz může od 1.1.2012 mít i občan mladší 15 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let (do doby zletilosti tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem nebo se zákonný zástupce dostaví osobně spolu s žadatelem). 

Za občana do 15 let podá žádost zákonný zástupce společně s občanem. 

Převzetí cestovního pasu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele je možné z důvodu zvláštního zřetele hodného, tzn. ve výjimečných případech.

Podmínky a postup řešení:

Splnit veškeré zákonné náležitosti požadované při podávání žádosti o cestovní pas dle zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 6 pracovních dnů) nelze podat u zastupitelského úřadu.
Vyhotovený cestovní doklad musí převzít osobně občan, kterému se doklad vydává, u dítěte do 15 let vyzvedne cestovní doklad pouze zákonný zástupce, který zároveň předloží svůj doklad totožnosti, který je veřejnou listinou, a rodný list dítěte.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 314 002 990, 314 002 991, 314 002 989 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • uhradit správní poplatek za vydání cestovního pasu
 • odevzdat dříve vydaný cestovní doklad
 • platný občanský průkaz
 • rodný list (do 18ti let věku)
 • osvědčení o státním občanství při vydání prvního cestovního pasu předložíte jen v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

Od 1.7.2011 již nelze zapsat děti do cestovního dokladu rodičů.

Ke dni 26.6.2012 pozbývá platnosti zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče.

Od 1.1.2012 již do cestovního pasu držitele nelze zapsat titul (zrušeno zákonem č. 424/2010 Sb.).

Formuláře:

 • Formulář se již nevyplňuje. Žádost se vytiskne elektronicky po pořízení fotografie občana a sejmutí otisků.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů od 1.7.2018:

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji "E-PAS":

a) Vydání cestovního pasu Kč 600

 • občanům mladším 15 let Kč 100

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 6 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 4 000 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 1 500 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 3 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 2 000 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 3 000

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 1 000

d) Převzetí cestovního pasu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100

Rychlost vyhotovení pasu vydávající úřad neovlivní, neboť jeho zhotovitelem je Státní tiskárna cenin, a.s.

Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou a to při podání žádosti na pokladně.

Lhůty pro vyřízení:

Zákonná lhůta pro vyřízení "E-Pasu" je do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • V případě občanů mladších 18 let, jejich zákonný zástupce.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 4.8.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load