Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Udělení oprávnění řidiči taxislužby, jehož výstupem je vydání průkazu řidiče taxislužby

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění uděluje na žádost dopravní úřad na dobu 5 let, příslušný podle místa trvalého pobytu zapsaného v evidenci obyvatel (základním registru obyvatel). Dopravní úřad žadateli namísto písemného vyhotovení vydá průkaz řidiče taxislužby ( postup podle § 151 zákona čís. 500/2004 Sb., správní řádu). Platnost průkazu vždy koresponduje s platností vydaného oprávnění, průkaz je osobním dokladem řidiče taxislužby a ten jím prokazuje, že má uděleno platné oprávnění řidiče taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba žádající o udělení  oprávnění pro svojí osobu.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky udělení oprávnění řidiče taxislužby a následného vydání průkazu řidiče taxislužby jsou stanoveny  v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů dále jen "zákon o silniční dopravě“, zejména v § 21c).

Oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

  • Dosáhla zákonem stanovený fyzický věk ( 21 let)
  • Je spolehlivá ve smyslu zákona o silničním provozu ( § 9 zákona o silniční dopravě)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

  • Žádost  o udělení oprávnění řidiče taxislužby
  • Doklad totožnosti
  • Fotografii dle požadavku zákona o občanských průkazech (průkazová fotografie)

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 500 Kč, v hotovosti se platí na pokladně, která je umístěna v budově sídla odboru (č.p. 336).

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu,  od podání žádosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání žádosti této životní situace lze řešit elektronickou poštou ( vyplněný formulář žádosti zaslat datovou zprávou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem). Následně nutno předložit doklad totožnosti, dodat fotografii, doklad o zaplacení správního poplatku a potvrdit podpisem převzetí průkazu řidiče taxislužby.

Datum poslední aktualizace: 2.12.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load