Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (tzv. "depozit")

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

O dočasné vyřazení vozidla může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla.

Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel na dopravním úřadě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jana Timofte
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Aleš Daněk, DiS.
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Iveta Patáková
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Jana Slezová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

 • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, cestovní pas),
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
 • technický průkaz vozidla.

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

Odevzdejte:

 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • tabulky registrační značky.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek je 200,- Kč

Forma úhrady - hotově nebo platební kartou

Lhůty pro vyřízení:

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky mohou být:
  • zmocněnec,
  • leasingová společnost,
  • zástavní věřitel apod.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load