Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla, např. změna provozovatele, změna barvy vozidla, zápis tažného zařízení apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel na dopravním úřadě

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jana Timofte
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Aleš Daněk, DiS.
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Iveta Patáková
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Jana Slezová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

K žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel se přikládá:

 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

K žádosti se v případech, kdy předmětem změny údajů je výměna podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla, se předkládá doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

50 Kč- zápis změny do technického průkazu

200 Kč- výměna registrační značky

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Forma úhrady – hotově nebo platební kartou na pokladně úřadu

Lhůty pro vyřízení:

 • Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby  povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
 • Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky mohou být:
  • zmocněnec,
  • leasingová společnost,
  • zástavní věřitel apod.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load