Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Řidičské průkazy vydané od 1.5.2004 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel platného řidičského průkazu

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti a splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je nutné podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadu se předkládá:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, ve výjimečných situacích cestovní pas s označením pobytu na území České republiky),
  • řidičský průkaz, kterému končí platnost
  • úředník elektronicky vyplní žádost, následně ji vytiskne a dá klientovi ke kontrole a k podpisu

Formuláře:

  • Žádost o vydání řidičského průkazu vyplní úředník elektronicky, následně ji vytiskne a dá klientovi ke kontrole a k podpisu

Správní a jiné poplatky:

Výměna řidičského průkazu dle § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se provádí bezplatně.

Správní poplatek je vybírán pouze v případě vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (viz bod Lhůty pro vyřízení) nebo v případě výměny řidičského průkazu, která je spojena se změnou osobních údajů.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vyřízena do 20 dnů od podání žádosti.

Žádost je možné vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení správního poplatku 700 Kč.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, na základě ověřené plné moci.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 31.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load