Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění

Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon").

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

 • dosáhla věku stanoveného zákonem,
 • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
 • splnila další podmínky stanovené zákonem,
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu je možné podat pouze osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

 • doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole)
 • doklad totožnosti
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Formuláře:

 • žádost vyplní úředník elektronicky, poté ji vytiskne a dá klientovi ke kontrole a k podpisu

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 200 Kč ve lhůtě do 20 dnů a 700 Kč ve lhůtě do 5 pracovních dnů

Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání, v případě rozšíření řidičského oprávnění je možné požádat ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 31.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load