Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1511

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Platí pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění a má platný řidičský průkaz.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon").


Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:
 • dosáhla věku stanoveného zákonem,
 • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
 • splnila další podmínky stanovené zákonem,
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • ulice Nádražní 336 (zelená budova, bývalé ČSAD)
  tel: 318 821 248, 318 821 250, 602 180 329

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  Úterý: 8:00 - 12:00
  Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  Čtvrtek: 8:00 - 12:00

  Posledního klienta vyřídíme 15 minut před koncem úředních hodin (tj. v 11:45 hod. a 16:45 hod.)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
 • doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Úsek řidičů a řidičských průkazů

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Jan Krutina

Datum poslední aktualizace: 31.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load