Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Platí pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění a má platný řidičský průkaz.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon").


Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:
 • dosáhla věku stanoveného zákonem,
 • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
 • splnila další podmínky stanovené zákonem,
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • nevykonává závazek zdržet se řízení motorových vozidel, ke kterému se zavázala pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na kterémkoliv pracovišti registru řidičů obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je možné podat pouze osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • ulice Nádražní 336 (zelená budova, bývalé ČSAD)
  tel: 318 821 248, 318 821 250, 602 180 329

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  Úterý: 8:00 - 12:00
  Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  Čtvrtek: 8:00 - 12:00

  Posledního klienta vyřídíme 15 minut před koncem úředních hodin (tj. v 11:45 hod. a 16:45 hod.)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
 • doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 50 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 10.8.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load