Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem prostor sloužící k podnikání a jiných prostor a pronájem objektů

Pronájem prostor slouží k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví města Sedlčany

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let

Podmínky a postup řešení:

Splnění podmínek výběrového řízení, které je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Po skončení výběrového řízení Komise pro otevírání obálek  otevře doručené nabídky a doporučí Radě města Sedlčany uzavřít smlouvu s uchazečem, který podal nejvyšší (nejvýhodnější) nabídku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručení obálky s návrhem ceny nájemného a specifikací nebytového prostoru dle zveřejnění v zalepené obálce do podatelny Městského úřady Sedlčany.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor majetku
 • Odbor majetku
 • Odbor majetku

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku nebo občanský průkaz

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vyplnění a vrácení dotazníku včetně požadovaných příloh v určeném termínu. Účast na výběrovém řízení. V případě schválení nájemce uzavření nájemní smlouvy. Složení kauce.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická podání lze podat:

  - prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: podatelna@mesto-sedlcany.cz

  - na technickém nosiči dat (CD, USB disk) – lze je předat na podatelně Městského úřadu Sedlčany, Nám. T. G. M. 32 v době:
  pondělí, středa: 8:00 – 16:30
  úterý, čtvrtek: 8:00 – 15:00
  pátek: 8:00 – 14:30

Datum poslední aktualizace: 26.2.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load