Na obsah stránky

Telefonní seznam

Vedení radnice
 Starosta města - Ing. Ivan Janeček
  Komise pro projednávání přestupků
   Vedoucí Komise pro projednávání přestupků - Mgr. Marcela Tichá
    Administrativní pracovnice přestupkové komise - Marcela Janoušková
  Manager prevence - Bc. Ludmila Farová
  Městská policie Sedlčany
   Vrchní strážník - Petr Krch
    Strážník - Martin Jirák; Tomáš Kučera; Petr Nosian; Petr Paclt; Vladimír Štěpán; Jan Timofte
    Administrativní pracovník - Lenka Valentová
 Místostarosta - Mgr. Zdeněk Šimeček
 Tajemník městského úřadu - Ing. Vojtěch Hlaváček
  Oddělení ICT
   Vedoucí Oddělení ICT, Úsek SW - PhDr. Ondřej Vodňanský
    Úsek Infrastruktura, HW - Martin Petržílka
    Úsek podpora, vývoj - Ing. Eduard Bubeníček
  Odbor majetku
   Vedoucí Odbor majetku - Bc. Lenka Havlová, DiS
    Pozemkové záležitosti - Miluše Kaderková
    Evidence majetku - Bc. Lenka Havlová, DiS
  Odbor sociálních věcí
   Vedoucí Odbor sociálních věcí - Mgr. Věra Skálová
    Úsek sociální péče - Mgr. Iva Kohoutková
    Úsek sociální péče - Bc. Jana Trmalová, DiS
    Úsek sociální péče - Tereza Trnobranská, DiS.
    Úsek sociální péče - Mgr. Věra Skálová
    Úsek sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Eliška Kodadová
    Úsek sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Iva Kohoutková
    Úsek sociálně-právní ochrany dětí - Bc. Petr Korbel
    Úsek sociálně-právní ochrany dětí - Bc. Pavla Sůsová
    Úsek sociálně-právní ochrany dětí - Renata Vinařová
    Úsek sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Věra Skálová
    Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností - Bc. Jana Trmalová, Dis.; Tereza Trnobranská, Dis.
  Odbor ekonomický
   Vedoucí Odbor ekonomický - Jitka Kadlecová
    Účetní, fakturace - Jitka Masopustová
    Finanční účetnictví - Markéta Klejnová
    Mzdová účetní - Hana Hůrková
    Pokladna - Marcela Vrbová
  Zkušební komisař - Jaroslav Neužil
  Turistické informační centrum Sedlčany
   Vedoucí Turistické informační centrum Sedlčany - Bc. Markéta Křivská
    Informace, Prodej vstupenek - Lenka Bučinská; Lenka Peterková; Iva Vlková
    Prodej vstupenek
    Informace
    Informace - Autobusové nádraží - Jana Slancová
  Odbor výstavby a územního plánování
   Vedoucí Odbor výstavby a územního plánování - Marie Vašáková
    Stavební úřad - Ing. Magdaléna Hlávková; Petr Voháňka
    Územní plánování - Filip Novák, DiS.; Ing. Veronika Stiborová
  Odbor životního prostředí
   Vedoucí Odbor životního prostředí - Ing. Vladimír Mrázek
    Vodní hospodářství - Ing. Eva Andertová; Ing. Michaela Janošková; Ing. Michaela Šmídová
    Ochrana přírody, památné stromy - Ing. Vlastimil Kryštof, DiS.
    Myslivost, lesní hospodářství, lovecké lístky - Ing. Marie Kotalíková; Petr Vondráček, DiS.
    Ochrana ovzduší, rybářské lístky, odpadové hospodářství - Ing. Stanislav Dvořák
    Ochrana přírody, Týrání zvířat - Ing. Vlastimil Kryštof, DiS.
    Administrativa - Ing. Jana Kubásková
  Odbor obecní živnostenský úřad
   Pověřena vedením Odbor obecní živnostenský úřad - Lenka Gerbelová
    Živnostenská kontrola - Milena Ballonová; Jana Samcová
    Registr živností - Lenka Gerbelová; Ing. Aneta Plachá
  Odbor investic
   Vedoucí Odbor investic - Ing. Tomáš Langer
    Referent Odbor investic - Ing. Aneta Šnellerová
  Odbor školství a památkové péče
   Vedoucí Odbor školství a památkové péče - Dana Čížková
    Školství - Dana Čížková
    Památková péče - Iva Svobodová
  Sportovní areály města Sedlčany
   Ředitel Sportovní areály města Sedlčany - Pavel Bednář
    Referent - Hana Kadlečková
  Správa budov a zařízení města Sedlčany
   Vedoucí Správa budov a zařízení města Sedlčany - Václav Calta, Dis.
  Odbor dopravy a silničního hospodářství
   Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství - Bc. Jan Krutina
    Úsek registru vozidel - Aleš Daněk, DiS.; Iveta Patáková; Jana Slezová; Jana Timofte
    Úsek správního řízení - přestupky v dopravě - Bc. Eva Hofmannová; Zdeněk Roškot
    Úsek řidičů a řidičských průkazů - Irena Čedíková; Petra Červinková, DiS.
    Úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad - Iva Hulanová; Ing. Petra Tesárková
    Úsek zkušebního komisaře
  Odbor vnitřních věcí
   Vedoucí Odbor vnitřních věcí, matrika manželství - Mgr. et Bc. Milena Barešová
    Podatelna, EZOP - Hana Jindrová
    Recepce, informace - Drahomíra Šmídová
    Občanské průkazy, cestovní doklady - Monika Peštová, DiS.; Blanka Veselá
    Evidence obyvatel, matrika narození - Marie Vršecká
    Evidence obyvatel, matrika úmrtí - Marie Vršecká
    Evidence obyvatel, Czech POINT - Petra Daňková, DiS.
  Odbor krizového řízení
   Vedoucí Odbor krizového řízení - Jan Kundrlík
    Spisovna - Bc. Ludmila Farová
 Sekretariát - Alena Caltová; Markéta Dohnalová


Vytvořeno 21.1.2019 10:14:10 | přečteno 51319x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load