Na obsah stránky

Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruAktuální seznam oznámení o uložení zásilky pro TP č.p. 32.pdf231.48 KB .pdf

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22/143 26.5.2022 - 29.6.2022 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Libíň Státní pozemkový úřad Oznámení
22/142 25.5.2022 - 10.6.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Město Sedlčany - Komise pro projednávání přestupků Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/141 25.5.2022 - 10.6.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/140 25.5.2022 - 10.6.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Nademlýnská, ul. Jateční v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/139 24.5.2022 - 9.6.2022 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - výpůjčka nebytových prostor v budově č.p. 482 v ul. Kapitána Jaroše v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Zveřejnění záměru
22/138 24.5.2022 - 18.6.2022 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice č. II/105, III/10522 a místních komunikací - parkoviště v prostoru náměstí T.G.Masaryka včetně částí přilehlých ulic v Sedlčanech (Městské slavnosti ROSA) MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí
22/137 23.5.2022 - 8.6.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/105, III/10522, III/10230, místní komunikace a parkoviště na náměstí T.G. Masaryka v Sedlčanech (Městské slavnosti ROSA) MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/136 20.5.2022 - 15.6.2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice Pozvánka
22/135 19.5.2022 - 6.6.2022 Závěrečný účet města Sedlčany za rok 2021 Město Sedlčany Oznámení
22/134 19.5.2022 - 6.6.2022 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - prodej pozemku parc. č. 74 a parc. č. 75 v k.ú. a obci Sedlčany MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Zveřejnění záměru
22/133 19.5.2022 - 2.6.2022 Závěrečný účet Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2021 Sdružení obcí Sedlčanska Oznámení
22/132 18.5.2022 - 3.6.2022 Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení stavby vodního díla - domovní čistírna odpadních vod v k.ú. Mezné, lokalita Hulín MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/131 18.5.2022 - 3.6.2022 Vyhlášení nálezu č. 19/2022 - dětská sportovní bunda MěÚ Sedlčany - recepce Vyhlášení nálezu
22/130 16.5.2022 - 1.6.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Nechvalice, osada Mokřany MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/129 16.5.2022 - 1.6.2022 Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení - veřejný vodovod Osečany, Velběhy MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/128 16.5.2022 - 1.6.2022 Rozhodnutí o vydání povolení změny stavby: "Účelové komunikace - lokalita Pod Lohem, Příčovy" MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/127 13.5.2022 - 30.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Podélná, ul. Víta Nejedlého v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/126 13.5.2022 - 30.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/118, II/102 a místní komunikace v obci Krásná Hora nad Vltavou MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/125 12.5.2022 - 30.5.2022 Usnesení o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby - vrtané studny Klučenice MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/124 12.5.2022 - 30.5.2022 Oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby - vrtané studny Klučenice MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/123 12.5.2022 - 30.5.2022 Rozhodnutí o společném povolení stavby vodního díla - "Nalžovice OV7, inženýrské sítě, komunikace" MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/122 11.5.2022 - 27.5.2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - domovní čistírna odpadních vod s jímkou a vsakovacím drénem v k.ú. Prčice MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/111 2.5.2022 - 2.6.2022 Oznámení o zpracování návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace ZÚR SK na udržitelný rozvoj území; Oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje Veřejná vyhláška
22/107 28.4.2022 - 16.6.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání Návrhu územního plánu obce Krásná Hora nad Vltavou MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/106 27.4.2022 - 14.6.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Radíč MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/032 15.2.2022 - 31.8.2022 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22/009 17.1.2022 - 13.6.2022 Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad Oznámení
22/002 4.1.2022 - 30.9.2022 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Doubravice u Sedlčan Katastrální úřad Oznámení
21/387 21.12.2021 - 30.6.2022 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 - Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod Město Sedlčany Oznámení
21/285 14.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/239 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/101 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy: Rozhodnutí o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/320 9.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/229 30.8.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - změna a doplnění opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 (zalesňování v období do 31. prosince 2022) Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/174 20.6.2019 - 20.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/170 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o.p.s Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/169 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/168 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/167 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z.s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
Vytvořeno 11.1.2019 10:32:25 | přečteno 291495x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load