Na obsah stránky

Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruaktualni seznam oznameni o ulozeni pisemnosti pro TP čp. 32.xlsx21.29 KB .xlsx

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22/011 20.1.2022 - 7.2.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Městský úřad Sedlčany Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/010 19.1.2022 - 4.2.2022 Rozhodnutí o změně využití území v k.ú. Kosova Hora MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Rozhodnutí
22/009 17.1.2022 - 13.6.2022 Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad Oznámení
22/008 14.1.2022 - 31.1.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚ Sedlčany - Odbor investic Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/007 13.1.2022 - 31.1.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v ul. Růžová a v ul. Pod Potoky v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/006 10.1.2022 - 26.1.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/005 7.1.2022 - 24.1.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Kňovice-část obce Kňovičky MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/004 6.1.2022 - 24.1.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10522 a účelová komunikace obce Sedlčany-Červený Hrádek (vjezd do areálu KSÚS) MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/002 4.1.2022 - 30.9.2022 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Doubravice u Sedlčan Katastrální úřad Oznámení
21/388 21.12.2021 - 8.2.2022 VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝH VĚCÍ V ROCE 2022 Finanční úřad Informace
21/387 21.12.2021 - 30.6.2022 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 - Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod Město Sedlčany Oznámení
21/381 13.12.2021 - 2.2.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu územního plánu obce Prosenická Lhota MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
21/323 14.10.2021 - 1.4.2022 Oznámení o zveřejnění záměru města Sedlčany - prodej objektu "Úpravna vody" v Kosově Hoře MěÚ Sedlčany - Odbor majetku Zveřejnění záměru
21/304 4.10.2021 - 31.3.2022 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
21/285 14.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
21/246 10.8.2021 - 11.2.2022 Opatření - veřejné vyhlášení popisu věcí, a to: 2 ks prstenu z bílého kovu Okresní soud v Příbrami Oznámení
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/239 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/101 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy: Rozhodnutí o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/320 9.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/229 30.8.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - změna a doplnění opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 (zalesňování v období do 31. prosince 2022) Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/174 20.6.2019 - 20.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/170 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o.p.s Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/169 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/168 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
19/167 18.6.2019 - 18.6.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z.s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
Vytvořeno 11.1.2019 10:32:25 | přečteno 240850x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load