Na obsah stránky

Město Sedlčany

Miasto Sedlčany

Siedemtysięczne miasto Sedlčany leży w środkowym Povltaví ok. 60 km na południe od Pragi. W obrębie Sedlczan znajdują się: Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sedlčany, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž i Zberaz. W przeszłości miasto było w posiadaniu sławnej rodziny Rožmberków, Jakuba Krčína z Jelčan i Sedlčan oraz rodu Lobkowiczów. Pierwsze pisemna wzmianka pojawia się w 1294 roku i dokumentuje, że Sedlčany wchodzą w skład majątku szlachty z Hradca. Za najcenniejszy zabytek architektury uważa się gotycki kościół pw. św. Marcina z przełomu XIII-XIV wieku. Dominantą placu im. T. G. Masaryka jest neorenesansowy ratusz 1903 rokuna parterze którego rezyduje Regionalny Ośrodek Informacyjny. W górnej części rynku króluje Kolumna Morowa dłuta Bernarda Spinettiego z początku XVIII wiekuoraz ciekawy zrekonstruowany na początku XXI wieku budynek Muzeum Miejskiegoktóry powstał w miejscu byłego starego ratusza z aresztem z XV wieku. Bardziej współczesną historię przypomina grupa figuralna Ludzie bez Domu na placu im. J. Suka autorstwa Břetislava Bendy upamiętniająca tragiczny okres wysiedlenia Sedlčan ich okolic w czasach okupacji hitlerowskiejNieocenionym atutem regionu są piękne, urozmaicone krajobrazy zachęcające do aktywnego wypoczynku nad wodą nad Jeziorem Slapskim oraz ponad 100 km oznaczonych tras rowerowych.


Regionalny Ośrodek Informacyjny,
náměstí T. G. Masaryka 34, 264 80 Sedlčany
tel.: +420 318 821 158, e-mail: tic@mu.sedlcany.czwww.mesto-sedlcany.cz

Muzeum Miejskie w Sedlčanach


Urządzona w nowoczesny sposób stała ekspozycja poświęcona regionowi sedlčanskiemu przypomina m.in. postać budowniczego stawów Jakuba Krčína oraz twórczość kompozytora Josefa Suka. Warto obejrzeć trzy filmiki dotyczące dziejów słynnego Kancjonału Krčína, życia i twórczości kompozytora Josefa Suka jak również wysiedlenia Sedlčan i okolic w czasach II wojny światowej. Na parterze odbywają się aktualne wystawy, a równocześnie służy on jako kawiarnia z łączem Wi-Fi

Tyršova 136, 264 01 Sedlčany, tel.: +420 318 821 240

Biblioteka Miejska


Integrująca miejscową społeczność Biblioteka Miejska zapewnia dostęp do księgozbioru oraz informacji. Skorzystać można z Internetu oraz bazy elektronicznej (ČTK, Anopress).

Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany, tel.: +420 318 821 186

e-mail: mek@knihovna-se.czwww.knihovna-se.cz

W budynku ma siedzibę biuro Urzędu Pracy.

Dom Kultury im. Josefa Suka (KDJS)

Dom Kultury im. Josefa Suka od samego otwarcia w 1954 roku w wyraźnie oddziałuje na życie kilku generacji mieszkańców miasta i regionu. Odbywają się tu także kursy tańca, bale, akcje firmowe, imprezy szkolne, szkoleniowe i edukacyjne, uroczyste zakończenie edukacji absolwentów wszystkich typów szkół oraz posiedzenia rady miejskiej. W miesiącach letnich kinomanów przyciąga Sedlčanskie Filmowe Lato. Corocznie organizowany festiwal muzyczny Sedlčany Suka finalizują koncerty muzyki poważnej na Červenym Hrádku oraz uroczystość ku uczczeniu pamięci mistrza Josefa Suka w křečovickim kosciele.

KDJS, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
tel.: +420 318 821 741, fax: +420 318 821 480

KDJS patronuje również obserwatorium astronomicznemu im. Josefa Sadila na Cihelnym Vrchu.

Obserwatorium astronomiczne im. Josefa Sadila

Ludowe Obserwatorium Astronomiczne im Josefa Sadila powstało w. 1962 r. Cihelnym vrchu.(470 m n. m.) wysiłkiem mieszkańców – pasjonatów astronomii. W tymże roku  zainstalowano teleskop, przez który prowadzone do dziś są obserwacje sfery niebieskiej i zjawisk na niej zachodzących.


Sedlčanská Kotlina

Na lewym brzegu potoku Mastnik na północ od miasta od 1953 r. stopniowo zbudowano wielki, znany w świecie ośrodek dla automobilistów, gdzie organizowane są zawody w motokrosie, autokrosie, rallycrossie oraz supermoto.

 tel.: +420 318 822 663
load