Na obsah stránky

Studny, asanace studny, dezinfekce vody

Doporučení:

V případě, že voda nevyhovuje po stránce bakteriologické, chemické (obsahem amoniaku, dusitanů, dusičnanů), je nutno provést technickou revizi vodního zdroje podle následujícího návodu:

  1. Prohlédnout okolí studny a odstranit veškeré zdroje znečištění (skládky, žumpy, hnůj, kanály) umístěné v okruhu 10 m od studny.
  2. U silně znečištěných studní (bahno, silný zákal) vyčerpat veškeré množství vody ze studny. V případě, že nově nastoupaná voda je i po vyčerpání zakalená, čerpání několikrát opakovat. U nezasažených studní odčerpáme vodu asi na 1 m výšky vodního sloupce.
  3. Dno studny zbavit kalu a bláta, event. vyměnit asi 30 cm filtrační štěrkopískové vrstvy. Vnitřní stěny studny mechanicky vyčistit kartáčem. Současně vyčistit i čerpací zařízení a potrubí. Pozor – před vstupem do studny zjistit detektorem, případně zapálenou svíčkou eventuelní výskyt jedovatých plynů!
  4. Stěny studny opláchneme čistou vodou a znovu vyčerpáme.

Provedeme jednorázovou desinfekci (viz následný návod).

Desinfekce studny

Desinfekci provádíme chemickými preparáty na bázi chloru (chloramin B, SAVO). V případě ostatních přípravků je lépe zjistit dle etikety nebo návodu, zda přípravek je určen k desinfekci pitné vody. Přípravky jsou distribuovány v prodejnách drogerií.

Provedeme výpočet objemu vody ve studni podle vzorce V = 3,14 * r2 * v, kde

  • V = objem vody
  • r = poloměr studny
  • v = výška vodního sloupce

Příklad: výška vodního sloupce = 10 m, průměr studny = 1,6 m (poloměr = 0,8 m)
Objem vody ve studni V = 3,14 * 0,8 * 0,8 * 10 = 20 m3

Chloramin B – práškový preparát užívaný v množství 20 – 30 g (3 kávové lžičky) na 1 m3 vody. Vypočítané množství (podle uvedeného příkladu 30 g * 20 m3 = 600 g) rozpustíme v 5 až 10 l vody. Důkladně rozmíchaný roztok pak rozlijeme po stěnách studny. Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu s desinfekčním prostředkem také do rozvodního potrubí. Po 24 hodinách lze považovat desinfekci za skončenou.

SAVO – kapalný preparát používaný v množství 9 ml (obsah vnitřního šroubového uzávěru) na 1 m3 vody. Vypočítané množství (podle uvedeného příkladu 9 ml * 20 m3 = 180 ml) rozředíme v 5 – 10 l vody a opatrně rozlijeme po stěnách a hladině studny. Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu s desinfekčním prostředkem také do rozvodního potrubí. Desinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin. Po12 hodinách lze považovat desinfekci za skončenou.
Pro odstranění zápachu chloru se doporučuje částečně odčerpat asi 1/3 objemu studny.
O účinku desinfekce je nutno se přesvědčit kontrolním laboratorním rozborem.

Zdravotní ústav Příbram
Hygienická laboratoř, zkušební laboratoř č. 1382.6 akredi­tovaná ČIA

Zdravotní ústav – pobočka Příbram
Příbram I – U Nemocnice 85, PSČ 261 01, www.zukolin.cz, e-mail: pribram@zukolin.cz
Tel. 318 629 324, 318 629 315, fax: 318 624 992
Vytvořeno 15.3.2019 9:05:36 | přečteno 603x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load