Na obsah stránky

STANDARDY kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Městský úřad Sedlčany, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD), ve smyslu § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídit standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany (dále SPO), a to v souvislosti s legislativní povinností – zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1. 1. 2015.

Městský úřad Sedlčany má zpracovány Standardy kvality výkonu SPO, které pravidelně aktualizuje a upravuje, a to vždy alespoň 1x v každém kalendářním roce. 

Kontrolu naplňování standardů kvality OSPOD Sedlčany provádí Krajský úřad Středočeského kraje.

OSPOD Sedlčany zveřejňuje informace o standardech/kritériích: 1a, 1b, 2c, 3a, 3b, 7a, 13a, 13b, 14a.

Další, povinně zpracovaná kritéria Standardů kvality výkonu SPO Městského úřadu Sedlčany, jsou veřejnosti k nahlédnutí na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany, na adrese nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany, v kanceláři vedoucí Odboru, a to při předchozím ujednání o termínu.

Informace o revizi pravidel pro naplňování standardů kvality SPO: zveřejněný text byl revidován v 11/2021, je platný od 15. 11. 2021 na následující období.

Standard 1.   Místní a časová dostupnost

Standard 2.   Prostředí a podmínky

Standard 3.   Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard 7.   Prevence

Standard 13. Vyřizování a podávání stížností 

Standard 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty


Vytvořeno 31.5.2019 7:43:35 - aktualizováno 25.11.2021 7:13:39 | přečteno 414x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load