Na obsah stránky

Aktuální informace památková péče

datum vložení 30. března 2023

Návrh alokace příspěvků z Programu ORP 2023 a zápis Komise státní památkové péče

ikona souboru2023 Zápis z 2. jednání Komise státní PP - 20. březen_v.r..pdf

ikona souboruOK.Formulář 2 návrh příspěvků_2023_ORP.pdf


datum vložení 30. 1. 2023

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2023

DO: 28. února 2023 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI NA AKTUÁLNÍCH FORMULÁŘÍCH

KAM: na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Výše kvóty ORP Sedlčany - 578.000Kč (na celý správní obvod)

Více informací a aktuální informace k Programu obnovy KP 2023
datum vložení 11. 11. 2022

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení (dále jen „FVZ”) na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území

ikona souboruFotovoltaicke-systemy-v-pamatkove-peci.pdf

datum vložení 11. 11. 2022

"Vyhlášení PROGRAMŮ 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek"

Program 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

od 4. ledna 2023 od 9:00 hodin

do 23. ledna 2023 do 14:00 hodin 

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovují „Metodické pokyny k podávání žádostí o dotaci“, které jsou nedílnou součástí Programů.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruVyhlaseni_Programu_SFKOP_2023.pdf409.33 KB .pdf
ikona souboruProgram 2023 památky_KUSK.pdf606.91 KB .pdf

datum vložení 11. 1. 2022

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2022

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.


datum vložení 9. 3. 2011

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2021

ikona souboruNávrh alokace příspěvků, zápis Komise památkové péče


datum vložení 11. 1. 2021

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2021

DO: 28. února 2021 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI NA AKTUÁLNÍCH FORMULÁŘÍCH

KAM: na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Více informací a aktuální formuláře k Programu obnovy KP 2021

ikona souboruKvóty pro r. 2021 - příloha


datum vložení: 16. 3. 2020 

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2020

Zápis a návrh komise: ikona souboruORP Sedlčany 2020_zápis komise_návrh rozdělení příspěvků.pdf


datum vložení: 21. 1. 2020

Rozpis státní finanční podpory pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro rok 2020

ikona souboruKvóty pro rok 2020.xls


datum vložení: 6. 1. 2020

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2020

DO 28. 2. 2020 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Tabulka kvót pro obce s rozšířenou působností bude zveřejněna nejpozději do 28. února 2020

Více informací a formuláře týkající se Programu obnovy KP prostřednictvím ORP 2020 - stránky MKČR

ikona souboruProgram ORP vyhlášení 2020.pdf


datum vložení: 3. 4. 2019

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2019

Zápis a návrh komise: ikona souboruZápis komise a návrh ORP na přidělení příspěvků 


datum vložení: 10. 1. 2019

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2019

DO 28. 2. 2019 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Celková výše přidělené kvóty 735 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Více informací a formuláře týkající se Programu obnovy KP prostřednictvím ORP 2019 - stránky MKČR ZDE


datum vložení: 23. 3. 2018

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2018

Zápis a návrh komise: ikona souboruZápis komise a návrh ORP na přidělení příspěvků 


datum vložení: 24. 1. 2018

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2018

DO 28. 2. 2018 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Celková výše přidělené kvóty 762 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Více informací o Programu obnovy KP prostřednictvím ORP 2018 - stránky MKČR ZDE


datum vložení: 22.11.2017

Program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 2018

ORP Sedlčany zahajuje příjem žádostí na rok 2018 dle Koncepce podpory péče o památkový fond správního území Sedlčany. Nově bude program administrován výhradně v jednom kole s uzávěrkou příjmu žádostí do 28. února 2018. Minimální podíl vlastníka, se zvyšuje z 10 % na 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno, přičemž možnost čerpat finanční pro­středky z rezervy nastřádané v průběhu roku zůstává nezměněna. Stále platí, že v rezervě ne­jsou žádné kvóty a že nelze předem zaručit kladné vyřízení podaných žádostí. MK bude v tomto případě postupovat podle aktuálního stavu a počtu již vyřízených žádostí. Výše kvóty bude zveřejněna na stránkách poté, co bude přijat státní rozpočet.

ikona souboruKoncepce podpory památkového fondu ve správním obvodu ORP Sedlčany


datum vložení: 17. 3. 2017

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2017

Zápis: ikona souboruZápis komise

Příloha: ikona souboruNávrh ORP na přidělení příspěvků 


datum vložení: 23. 1. 2017

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2017

DO 28. 2. 2017 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Celková výše přidělené kvóty 788 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Více informací o Programu obnovy KP prostřednictvím ORP 2017 - stránky MKČR ZDE


datum vložení: 3.1.2017

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností vyúčtování 2016

ORP Sedlčany shromáždí vyhodnocení a vyúčtování od všech příjemců příspěvku z Programu ve svém správním obvodu a nejpozději do 25. ledna následujícího roku je doručí Ministerstvu kultury. (Při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu.). Prosíme o včasné doručení všech podkladů.

ikona souboruObsah vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 17. 3. 2016

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2016

Zápis: ikona souboruZápis komise 

Příloha: ikona souboruNávrh ORP na přidělení příspěvků 


datum vložení: 12. 1. 2016

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2016

DO 29. 2. 2016 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Celková výše přidělené kvóty 780 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

ikona souboruFormulář žádosti o zařazení do programu na rok 2016 

ikona souboruZásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

ikona souboruZměna zásad programu č. 1 

ikona souboruKvóty programu pro rok 2016 


datum vložení: 6.1.2016

MK

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 4.12.2015

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci 

KP NEJPOZDĚJI DO 31.12.2015, na MěÚ Sedlčany.

ikona souboruObsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 24. 3. 2015

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2015

Zápis: ikona souboruZápis komise

Příloha: ikona souboruNávrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 13. 1. 2015

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2015

DO 28. 2. 2015 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Celková výše přidělené kvóty 624 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

ikona souboruZásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ikona souboruZměna zásad programu č. 1

ikona souboruKvóty programu pro rok 2015


datum vložení: 21.1.2014

MK

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 26.11.2014

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 30.12.2014, na MěÚ Sedlčany.

ikona souboruObsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky 


datum vložení: 14. 3. 2014

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2014

Zápis: ikona souboruZápis komise

Příloha: ikona souboruNávrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 5. 2. 2014

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2014

DO 28. 2. 2014 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 

Celková výše přidělené kvóty 617 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

ikona souboruZásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ikona souboruKvóty programu pro rok 2014


datum vložení: 21.1.2014

MK

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 26.11.2013

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31.12.2013, na MěÚ Sedlčany.

ikona souboruObsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky 


datum vložení: 20.11.2013

FKOP žádosti o dotace pro rok 2014

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/


datum vložení: 2. 4. 2013

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2013

Zápis: ikona souboruZápis komise

Příloha: ikona souboruNávrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 21. 2. 2013

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2013

DO 15. 3. 2013 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 

Celková výše přidělené kvóty 499 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

ikona souboruZásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ikona souboruKvóty programu pro rok 2013


datum vložení: 24.1.2013

MK

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 15.10.2012

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31.12.2012, na MěÚ Sedlčany.

ikona souboruObsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 13.8.2012

SK

FKOP žádosti o dotace pro rok 2012

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/


datum vložení: 21. 3. 2012

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2012

Zápis: ikona souboruZápis komise 

Příloha: ikona souboruNávrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 10. 2. 2012

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

DO 29. 2. 2012 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty 749 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu ORP

ikona souboruŽádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2012 

ikona souborupříl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu 

ikona souborupříl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl) 

ikona souborupříl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků

ikona souboruZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2012 

ikona souboruVýše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2012 


datum vložení: 9. 1. 2012

MK

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 14. 11. 2011

Povinnosti stavebníka

UAPPSČ

Archeologická památková péče

Formuláře ÚAPPSČdatum vložení: 19. 10. 2011

SK

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Žádosti pro rok 2012 pro všechny oblasti podpory je možné podat elektronicky V TERMÍNU OD 14. ŘÍJNA (9:00 HOD.) DO 15. PROSINCE 2011 (15:00 HOD.). Písemná podoba žádosti se podává poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Informace ZDE


datum vložení: 8. 9. 2011

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl. III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2011, na MěÚ Sedlčany

ikona souboruObsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce obnovy kulturní památky 


datum vložení: 8. 3. 2011

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2011

Přílohy: ikona souboruZápis komise 


datum vložení: 20. 1. 2011

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

DO 28. 2. 2011 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty bude využita v prvním kole Programu ORP

ikona souboruŽádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2011 

ikona souborupříl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu 

ikona souborupříl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl) 

ikona souborupříl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků 

ikona souboruZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2011 

ikona souboruVýše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2011 


datum vložení: 11. 1. 2011

MK

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 29. 11. 2010

SK

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2011 – termín je stanoven od 30. 11. 2010 (9:00) do 15. 1. 2011 (12:00)

Informace ZDE


datum vložení: 24. 11. 2010

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl. III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2010, na MěÚ Sedlčany

ikona souboruObsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce obnovy kulturní památky 


datum vložení: 8. 6. 2010

Pozastavení čerpání finančních prostředků

MK4.6.2010 | Tiskový servis Porada vedení Ministerstva kultury schválila na svém jednání 1. června 2010 pozastavení čerpání finančních prostředků grantových programů ministerstva.

Toto opatření platí minimálně do červencového jednání vlády, na němž se rozhodne o případném dalším vázání prostředků v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu.


datum vložení: 3. 3. 2010

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

DO 30. 4. 2010 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty bude využita pro druhé kolo. První kolo Programu se nerealizovalo.

ORP Sedlčany využije alokaci finanční kvóty pouze ve druhém kole Programu.

ikona souboruŽádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2010 

ikona souborupříl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu 

ikona souborupříl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl) 

ikona souborupříl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků 

ikona souboruZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2010 

ikona souboruVýše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2010 


datum vložení: 19. 11. 2009

SK

Podpora obnovy kulturních památek

Registrace do systému pro elektronické podávání žádostí o dotace

Otázky a odpovědi ke Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2010


datum vložení: 4. 11. 2009

SK

Fond kultury a obnovy památek

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z důvodu zlepšení orientace pro žadatele z původních osmnácti fondů a dotačních programů vzniklo osm fondů Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče bude administrovat Fond kultury a obnovy památek.

Fond kultury a obnovy památek má následujícími čtyři tematická zadání:

  • podpora obecních knihoven,
  • podpora obnovy kulturních památek,
  • podpora drobných památek,
  • podpora kultury, historických akcí a slavností.

V rámci jednoho fondu lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. podle tématického zadání Podpora obecních knihoven již nelze pro daný rok podat žádost podle dalších tématických zadání téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotaci podle tématického zadání podpora obnovy kulturních památek, podpora drobných památek nebo podpora kultury, historických akcí a slavností. Současně platí, že i v rámci jedné oblasti podpory (tj. podpory obecních knihoven) lze podat pouze jednu žádost.

Termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2010 je stanoven od 3. listopadu 2009 (9:00) do 31. prosince 2009 (12:00).

V termínu od 3. listopadu 2009 (9:00 hod.) do 31. prosince 2009 (12:00 hod) se žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2010 podávají prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz. Zároveň se žádosti podávají písemně na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací spolu se všemi povinnými přílohami prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

ikona souboruMETODICKÝ POKYN K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE – FONDU KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK PRO ROK 2010 

Pravidla pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

Více informací k novému dotačnímu programu najdete na tomto odkazu: ZDE 


datum vložení: 15. 5. 2009

ikona souboruNávrh ORP na přidělení finančních příspěvků vyhodnocených žádostí dle Koncepce podpory péče o památkový fond ve správním obvodu Sedlčany 

ikona souboruZápis komise památkové péče ORP 


datum vložení: 11. 2. 2009

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl. III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 13. 1. 2010, na MěÚ Sedlčany

DO 30. 4. 2009 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI

KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty bude využita pro druhé kolo. První kolo Programu se nebude realizovat.

ORP Sedlčany využije alokaci finanční kvóty pouze ve druhém kole Programu.

ikona souboruŽádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností pro rok 2009 

ikona souborupříl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu 

ikona souborupříl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl)

ikona souborupříl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků 


datum vložení: 26. 1. 2009

ikona souboruFORMULÁŘ + ZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2009 

ikona souboruVýše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2009


datum vložení: 12. 11. 2008

ikona souboruVyhodnocení a vyúčtování PROGRAMU ORP – doručí VLASTNÍK KP – MěÚ Sedlčany – NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2008 


datum vložení: 11. 11. 2008

MK

Památková péče – popis postupu občana ve vztahu k veřejné správě 


datum vložení: 16. 10. 2008

ikona souboruZásady + žádost FOP Středočeského kraje 2009 

ikona souboruFormulář žádosti FOP Středočeského kraje 2009

ikona souboruUpřesnění k přílohám č. 14 a 15 formuláře žádosti FOP 

Termín podání na Krajském úřadě – do 31. 10. 2008


datum vložení: 25. 06. 2008

Program obnovy KP prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ikona souboruNávrh ORP na přidělení finančních příspěvků vyhodnocených žádostí dle Koncepce podpory péče o památkový fond ve správním obvodu Sedlčany 

ikona souboruZápis komise památkové péče ORP


datum vložení: 28. 04. 2008

ikona souboruKoncepce podpory památkového fondu ORP Sedlčany 

ikona souboruZásady pro poskytnutí dotace 

ikona souboruŽádost o dotaci a povinné přílohy pro rok 2008 

ikona souboru+ Čestné prohlášení o zajištění financování akce obnovy KP 

ikona souboru+ Čestné prohlášení o nedostatku vl. finančních prostředků 

Vytvořeno 13.3.2019 15:46:56 - aktualizováno 30.3.2023 11:02:25 | přečteno 1348x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load