Na obsah stránky

Adresy dotčených orgánů státní správy, správců sítí a orgánů státní správy

Krajský úřad Středočeského kraj

 • Zborovská 11
 • 150 21 Praha 5
 • Tel.: 257 280 111
 • Fax: 257 280 203
 • http://www.kr-stredocesky.cz
 • email: podatelna@kr-s.cz
 • (např. odbor dopravy; kultury a památkové péče; životního prostředí a zemědělství; územního a stavebního řízení)

Městský úřad Sedlčany

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně

 • Územní odbor Příbram
 • Školní 70
 • 261 95 Příbram VIII.
 • Tel.: 318 401 011, 974 879 061
 • Fax: 318 401 028
 • e-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Správa a údržba silnic Benešov

 • Křižíkova 1351
 • 256 01 Benešov
 • Tel.: 317 716 111, 317 722 871
 • Fax: 317 722 172

1. SčV a. s.

 • Novohospodská 93
 • 261 02 Příbram IX.
 • Tel.: 318 622 631, 318 622 635
 • Fax: 318 627 359
 • e-mail: info@aqua-pb.cz

středisko Sedlčany

 • Šafaříkova 354, 264 01 Sedlčany
 • Tel.: 318 821 996, 318 875 426

Středočeská plynárenská a.s.,

 • ředitelství STP a.s.
 • Novodvorská 803/82
 • 142 01 Praha 4
 • Tel.: 241 027 111
 • Fax: 241 027 112
 • http://www.stp.cz
 • Regionální centrum Votice
 • Komenského nám. 151
 • 259 01 Votice
 • Tel.: 317 814 513, 317 584 969
 • Fax: 317 814 517

ČEZ Distribuce a. s.

 • Teplická 874/8
 • 405 49 Děčín 2
 • http://www.cez.cz
 • Obvodní báňský úřad v Kladně
 • Pracoviště Praha
 • Kozí 4
 • P.O.BOX 31
 • 110 01 Praha 1
 • Tel.: 221 775 372; Fax: 221 775 367
 • http://www.cbusbs.cz/

Telefónica O2 Czech Republic a. s.

 • DLSS Příbram
 • Olšanská 2681/6
 • 130 34 Praha 3
 • pracoviště Příbram
 • Mariánská 355, 261 01 Příbram IV.
 • Tel.: 318 622 239, 318 631 760
 • Fax: 318 628 100

Policie ČR, dopravní inspektorát

 • Žežická 498
 • 261 23 Příbram V. – Zdaboř
 • Tel.: 974 879 111, 318 658 111
 • Fax: 974 879 108

Drážní úřad – sekce stavební, oblast Praha

České dráhy s.o.

 • Divize dopravní cesty
 • Správa dopravní cesty Praha
 • Nádražní tř. 3113/25
 • 150 00 Praha 5

ČD – Telematika

 • Servis kabelových sítí
 • Purkyňova 22
 • 306 02 Praha 5
 • Tel.: 972 522 646
 • Fax.: 972 524 601

České dráhy a.s.

 • Divize dopravní cesty
 • stavební správa Praha
 • Italská 2519/45
 • 121 31 Praha 2
 • Tel.: 224 614 500

Povodí Vltavy, státní podnik

 • Závod Dolní Vltavy
 • Grafická 36
 • 150 21 Praha 5
 • Tel.: 257 099 111
 • Fax: 257 313 522
 • http://www.pvl.cz

Lesy ČR s.p.

 • Přemyslova 1006
 • 501 68 Hradec Králové VIII
 • Tel.: 495 860 111

Lesní závod Dobříš

 • Příbramská 938, 263 80 Dobříš

České radiokomunikace a.s.

 • U nákladového nádraží 4
 • 130 00 Praha 3
 • Tel.: 267 005 111

Úřad pro civilní letectví

 • Letiště Ruzyně
 • 160 08 Praha 6
 • Tel.: 220 112 736
 • Fax: 224 281 062

Pozemkový fond ČR

 • Husinecká 1024/11a
 • 130 00 Praha

Vojenská ubytovací a stavební správa

 • Radobyčická 25
 • 304 50 Plzeň

Pozemkový úřad

 • Dlouhá 97
 • 261 01 Příbram III
 • Tel.: 318 476 111
 • Fax: 318 635 748

Sedlčanské technické služby s.r.o.

 • K. H. Máchy 651
 • 264 01 Sedlčany
 • Tel.: 318 822 273, 318 821 780

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Na Františku 32
 • 110 15 Praha 1
 • Tel.: 224 861 111

Úřad pro zastupování státu ve všech věcech majetkových

 • Kodaňská 1441/46
 • 100 10 Praha 10

Územní pracoviště Střední Čechy

 • Nám. Republiky 3
 • 110 00 Praha 1
 • Odbor odloučené pracoviště Příbram
 • Nám. T. G. Masaryka 145
 • 261 12 Příbram
 • Tel.: 318 471 211

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Na Pankráci 56
 • 145 05 Praha 4

Správa Praha

 • Truhlářská 160
 • 110 15 Praha 1
 • Tel.: 222 323 528

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Vytvořeno 15.3.2019 9:57:27 | přečteno 2412x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load