Na obsah stránky

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání bude předáno k vyřízení na příslušný odbor. Odpověď bude doručena na e-mailovou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud neuvedete jinak).

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno níže budou bez otevření smazány. Na zprávy, obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

Elektronická adresa: podatelna@mesto-sedlcany.cz

Tato adresa slouží pro pouze příjem zpráv označených zaručeným elektronickým podpisem (ve smyslu podání podle právních předpisů, které to umožňují) určených Městskému úřadu Sedlčany.

Datová schránka - Město Sedlčany: frsbn7e

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv skrze elektronickou adresu: doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.

Součástí zprávy o potvrzení je: zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor dokumentu (číslo jednací). Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy.
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Sedlčany podatelna@mesto-sedlcany.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
Jméno a příjmení oprávněného pracovníka - zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka

Technické parametry přijímaných zpráv a nosičů: přípustné formáty datových zpráv jsou: RTF, JPG, TXT, PDF, DOC (DOCX), XLS (XLSX). Datové zprávy jsou přijímány na na CD nebo USB. V případě pochybností vzneste dotaz na MěÚ Sedlčany, zdali je datový formát či nosič akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého software u přijaté datové zprávy: datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není akceptována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Zaměstnanci MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: všichni zaměstnanci úřadu disponují kvalifikovaným certifikátem. 

Vytvořeno 6.8.2019 9:46:41 | přečteno 6056x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load